Chemie, M.Sc.

 • Application Deadline
 • 24 months
  Duration
 • Tuition
  28920
  Tuition (Full programme)
  28920
  Tuition (Full programme)
 • Dutch
  Language
,
De chemische industrie is in het Antwerpse (en daarbuiten) zeer goed vertegenwoordigd. Antwerpen is immers de tweede grootste (petro)chemiecluster ter wereld, na Houston (USA). Zowel grote multinationals als kleine en middelgrote ondernemingen hebben vele chemici in dienst. Na hun opleiding vinden de meeste afgestudeerde chemici vrij snel een interessante baan: in een van deze bedrijven, maar uiteraard ook in andere sectoren (zie verder).
 • Overview
 • Programme outline
 • Key facts
 • Admission requirements
 • Fees and funding

About

Verbreding van je competentiewaaier

De chemische industrie is in het Antwerpse (en daarbuiten) zeer goed vertegenwoordigd. Antwerpen is immers de tweede grootste (petro)chemiecluster ter wereld, na Houston (USA). Zowel grote multinationals als kleine en middelgrote ondernemingen hebben vele chemici in dienst. Na hun opleiding vinden de meeste afgestudeerde chemici vrij snel een interessante baan: in een van deze bedrijven, maar uiteraard ook in andere sectoren (zie verder).

Ter optimale voorbereiding op zo’n beroepssituatie werd in het masterprogramma een uitgebreid pakket opleidingsonderdelen ‘chemie en bedrijf’ opgenomen, waar bekwame lesgevers uit de industriële chemiepraktijk (petrochemische industrie, polymeerindustrie, metallurgie, voedingsindustrie, ...) een aantal belangrijke aspecten van de moderne industriële chemieactiviteiten vanuit hun eigen ervaring behandelen (bijvoorbeeld milieu- en energiebeheer, financieel, juridische, economische aspecten van de chemische productie en productontwikkeling, kwaliteitszorg, ...). In deze module, die deel uitmaakt van het programma van alle opties, verwerf je in detail een inzicht over de wijze waarop chemie met de belangrijke economische sectoren van de maatschappij verweven is, en hoe je daar zelf in zal kunnen participeren.

Verdieping van je chemische kennis en ervaring

Via de selectie van keuzeopleidingsonderdelen uit de profileringruimte en de keuze van onderwerp van je masterthesis is het mogelijk je op inhoudelijk gebied te specialiseren in één van de subdisciplines van de chemie, zoals ze in de diverse onderzoeksgroepen van het Departement Chemie en daarbuiten aan bod komen. Het onderzoek dat daar wordt uitgevoerd, wordt in grote lijnen in de volgende paragrafen besproken. Naast het maken van een masterthesis in een universitaire onderzoeksgroep (optie onderzoek en ontwikkeling en optie onderwijs en vorming) heb je tevens de mogelijkheid om je thesis in een (industrieel) chemisch bedrijf uit te voeren (optie bedrijf en maatschappij).

Moderne materiaalanalyse en -karakterisatie

We leven tegenwoordig in een omgeving die in toenemende mate bepaald wordt door industrieel geproduceerde materialen en verbindingen. Sommige van deze industriële processen veroorzaken diverse types van milieuvervuiling, terwijl andere net materialen produceren die zeer milieu- en mensvriendelijk zijn. Om de impact van nieuwe en niet-zo-nieuwe chemicaliën op het milieu en de mens goed te kunnen inschatten zijn analyse- en karakterisatiemethoden essentieel. Via onder andere chromatografie, massaspectrometrie, NMR, elektrochemie, Ramanspectroscopie, X-stralen, fluorescentie en elektronenmicroscopie kunnen chemische verbindingen in diverse media (lucht, waterige oplossingen, voeding, nieuwe materialen ...) met hoge gevoeligheid, specificiteit en/of accuraatheid worden bepaald.

In alle (chemische) bedrijfssectoren, maar ook in overheidslabo’s (kwaliteits- en milieuanalyses) worden deze analysemethoden stilaan onmisbaar om de product- en levenskwaliteit te garanderen. Ervaring hebben opgedaan met het gebruik en de verdere ontwikkeling van zulke methoden, en goed op de hoogte zijn van hun sterke en zwakke kanten in diverse omstandigheden, zijn duidelijke troeven op de chemische arbeidsmarkt.

Synthese van nieuwe materialen en verbindingen

De moderne maatschappij is er gekomen dankzij vernieuwende materialen (polymeren, metaallegeringen, katalysatoren, ...) en verbindingen met interessante eigenschappen (geneesmiddelen, kleurstoffen, ...). In de onderzoeksgroepen van het Departement Chemie worden zowel innovatieve anorganische materalen als nieuwe organische verbindingen aangemaakt.

Een belangrijke drijfveer bij het aanmaken van deze nieuwe materialen en chemicaliën is de overweging dat ze ons in staat zullen stellen op een meer duurzame manier te gaan leven. Tijdens je masterthesis word je bijvoorbeeld ingeschakeld in researchlabo’s voor de synthese van silicaten die stoffen insluiten of reacties katalyseren, je maakt sensormaterialen met rubber fase coatings, bekijkt polymeren, of je voert moderne organische synthesen uit die toegang geven tot fijnchemicaliën (geneesmiddelen, agrochemicaliën, voedingsadditieven, ...). De organisch synthetici maken ook gebruik van homogene katalyse en heterocyclische verbindingen (belang in farmacie). Voor alle genoemde onderwerpen bestaat er een sterke wisselwerking tussen het onderzoek en de chemische industrie.

Modelleren van het verband tussen structuur en reactiviteit

Computationele methoden (molecular modeling, molecular dynamics) worden steeds meer gebruikt in het chemisch onderzoek en de chemische industrie, bijvoorbeeld om de werking van een geneesmiddel te bestuderen, of om de eigenschappen van nieuw te synthetiseren materialen theoretisch te voorspellen alvorens ze effectief in het labo gemaakt worden. Met toepassingen van nieuwe (onder ander nano-) materialen en micro-elektronica voor ogen en tevens voor milieu- en biomedische toepassingen, is het zeer interessant om plasma’s te bestuderen, alsook het verloop van nieuwe chemische reacties binnen zo’n plasma te simuleren.

Daarnaast kan het gedrag van individuele moleculen in detail op computationele wijze worden bestudeerd; de meest nauwkeurige modellen om dit te doen zijn kwantummechanisch van aard en vereisen het gebruik van supercomputers. In combinatie met infrarood-en Ramanspectroscopie wordt het conformationele gedrag van kleine moleculen bekeken, en worden zwakke intermoleculaire krachten in detail gekarakteriseerd en gemodelleerd. Hierdoor wordt belangrijke moleculaire informatie bekomen waarmee tal van (bio)chemische processen beter begrepen worden.

Programme Structure

Courses include:
 • Homogenous katalysis
 • Heterogenous katalysis
 • Environment and social justice
 • Process automatisation and upscaling
 • Bio technology
 • Plasma modelling
 • Supra-molecular chemistry
 • Introduction to didactics
 • Practice sessions
 • Educational politics and policies
For more information please visit our website

Detailed Programme Facts

 • Full-time duration 24 months
 • Study intensity Full-time
 • Credits
  120 ECTS
 • Languages
  • Dutch
 • Delivery mode
  On Campus
Check Your Qualification.
 • The qualification check gives you an indication of your eligibility.
 • This personalized information will be visible for each programme result.

Academic Requirements

Direct: academic bachelor of chemistry

After permission: other academic bachelors and masters in exact, medical, engineering or industrial sciences

Tuition Fee Per Full Programme

 • EUR 28920 International
 • EUR 28920 EU/EEA

Funding

StudyPortals Tip: Students can search online for independent or external scholarships Students can that can help fund their studies. Check the scholarships to see whether you are eligible to apply. Many scholarships are either merit-based or needs-based.

The Global Study Awards: Expand Your Horizons

The award recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students as well as promoting intercultural understanding and tolerance. Successful candidates will receive up to £10,000 to be applied toward the cost of tuition fees.

Testimonial Registration Module

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.