M.Sc. Cultuurmanagement

 • On Campus
 • 12 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
Ben je geïnteresseerd of werkzaam in de kunst- en cultuursector en de creatieve industrieën? En ben je op zoek naar een toegepaste opleiding, met reële loopbaanperspectieven, waar professioneel management in deze sectoren centraal staat? Dan is de master in het cultuurmanagement wat je zoekt.

Description

Advertisement

Ben je geïnteresseerd of werkzaam in de kunst- en cultuursector en de creatieve industrieën? En ben je op zoek naar een toegepaste opleiding, met reële loopbaanperspectieven, waar professioneel management in deze sectoren centraal staat? Dan is de master in het cultuurmanagement wat je zoekt.

Professioneel management

Beleidsplannen, businessplannen, publiekswerking, strategie, financiering en communicatie zijn van essentiële betekenis voor de goede werking van kunst- en cultuurhuizen en creatieve bedrijfjes. Ze krijgen dan ook een centrale plaats in deze masteropleiding. Dankzij de praktijkoriëntatie richt deze opleiding zich niet alleen tot pas afgestudeerden, maar ook tot wie al enige tijd actief is in het culturele veld.

Management in de kunst- en cultuursector

In deze opleiding ligt het accent op het verwerven van de nodige concepten, inzichten en vaardigheden uit de functionele managementdomeinen die voor de kunst- en cultuursector en de creatieve sector van betekenis zijn. De toepassing in de praktijk vormt de hoeksteen van de opleiding. Deze praktische benadering komt het meest tot uiting in de masterproef. In dit praktijkproject wordt met de verzamelde kennis en vaardigheden een concreet managementprobleem in een culturele organisatie geanalyseerd en worden oplossingen voorgesteld.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 60 ECTS
Duration full-time 12 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Afgestudeerden komen voornamelijk terecht in management- of beleidsfuncties in een organisatie in de private of de publieke culturele sector. Met dit diploma ben je in staat om je kennis professioneel, zelfstandig en beargumenteerd aan te wenden bij het voorbereiden, nemen en opvolgen van managementbeslissingen, en dat in de hele culturele sector.

De opleiding richt zich immers op een breed veld: musea, galeries, theaters, orkesten, culturele centra, cultuurdiensten, bedrijfsverzamelingen, erfgoed, evenementen, theaterbureaus, bibliotheken, cultuurindustrieën als de media en de filmsector, de boekindustrie, de muziekindustrie, enzovoort.

Opbouw

De master in het cultuurmanagement bestaat voor beide afstudeerrichitingen uit drie componenten:

 • de functionele domeinen van het management

 • de specifieke onderdelen van de afstudeerrichting

 • de praktijk van het kunst- en cultuurmanagement

De functionele managementdomeinen zijn financial accountancy, financieel beleid, strategisch beleid, marketing, human resources management en marketing- en communicatiemanagement. Van elk van deze domeinen maak je kennis met de fundamentele concepten en methoden en leer je ze toepassen in de diverse culturele sectoren. Het management wordt echter niet losgekoppeld van de culturele en maatschappelijke context. Daarom omvat deze opleiding ook colleges over de juridische en beleidscontext.

In de afstudeerrichting ‘kunst en cultuur’ (31 sp.) ligt de nadruk op de gesubsidieerde cultuursector. Zo worden het cultuurbeleid en de hedendaagse cultuursector zelf in kaart gebracht. Een kritische reflectie over maatschappelijke vraagstukken rond kunst en cultuur is eveneens voorzien. En tot slot krijgen de internationale dimensies van het kunst- en cultuurmanagement ruime aandacht.

In de afstudeerrichting ‘creatieve en culturele industrieën’ (31 sp.) staat de culturele profitsector centraal. Zo wordt de context en omgeving van de culturele industrieën geschetst en gaan we dieper in op specifieke vormen van management die eigen zijn aan deze sector, zoals innovatie- en projectmanagement. Tot slot wordt er ruime aandacht besteed aan het concept ‘cultureel ondernemerschap’ en wat dit concreet kan inhouden.

De managementcolleges zijn reeds gericht op de toepassing. De praktijkoriëntatie krijgt echter haar zwaartepunt in het forum en in het praktijkproject. Het ‘forum’ is een reeks lezingen waarin praktijkmensen hun problemen, werkwijzen en oplossingen komen voorstellen en bespreken. Het forum wordt per afstudeerrichting ingericht zodat de praktijk van beide sectoren optimaal aan bod kan komen. Het praktijkproject is een drie maanden durende probleemgeoriënteerde opdracht, die uitmondt in een scriptie met beleidsconclusies en managementaanbevelingen en die je mondeling verdedigt voor een jury.

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

De master in het cultuurmanagement richt zich tot mensen die bij een profit-, non-profit- of publiek bedrijf een functie uitoefenen (of willen uitoefenen) waarin het zakelijk beleid van culturele activiteiten centraal staat. In het verleden stroomden deelnemers uit heel verschillende vooropleidingen in, zoals uit politieke en sociale wetenschappen, kunstwetenschappen, letteren, toegepaste economische wetenschappen, geschiedenis, criminologie, moraalwetenschappen, fotografie, rechten, juweel- en edelsmeedkunst, handelswetenschappen, muziek, vertalen, archeologie, architectuur, grafische vormgeving, sociaal-culturele agogiek, industrieel ingenieur, productontwikkeling, enzovoort. Deze diversiteit aan achtergronden betekent zonder twijfel een grote meerwaarde voor alle deelnemers.

Rechtstreekse instroom

 • academische bachelors in de toegepaste economische wetenschappen
 • academische bachelors in de sociaal-economische wetenschappen
 • academische bachelors in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurs (in de beleidsinformatica)
 • academische bachelors in de economische wetenschappen
 • alle masters

Instroom via een voorbereidingsprogramma

 • andere academische bachelors

Instroom via een schakelprogramma

 • professionele bachelors in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • professionele bachelors in het sociaal werk (afstudeerrichtingen sociaal-cultureel werk en kunst- en cultuurbemiddeling)
 • professionele bachelors in pop- en rockmuziek (afstudeerrichting muziekmanagement) (PHL)
 • professionele bachelor-na-bachelors in advanced business management (optie cultuurmanagement) (KHL)

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course