M.Sc. Farmaceutische Zorg

 • On Campus
 • 24 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
In de farmaceutische zorg staat de wisselwerking tussen patiënt, geneesmiddel en andere zorgverstrekkers centraal. De masteropleiding farmaceutische zorg bereidt je zeer grondig voor op een apothekersfunctie in de openbare apotheek en de ziekenhuisapotheek en leidt tot de titel van apotheker.

Description

Advertisement

In de farmaceutische zorg staat de wisselwerking tussen patiënt, geneesmiddel en andere zorgverstrekkers centraal. De masteropleiding farmaceutische zorg bereidt je zeer grondig voor op een apothekersfunctie in de openbare apotheek en de ziekenhuisapotheek en leidt tot de titel van apotheker. Als officina-apotheker verschaf je o.a. informatie over geneesmiddelen, doe je aan patiëntenbegeleiding en bereid je ook zelf geneesmiddelen. Je draagt niet alleen een belangrijke eindverantwoordelijkheid inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten, maar je vervult ook een heel sociale functie in de samenleving.

De aan de Universiteit Antwerpen gevormde apothekers zijn uitstekende en competente beroepsmensen. Dit blijkt overduidelijk uit de respons van de werkgevers evenals uit de tevredenheid van de alumni. De opleiding farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen is zowel naar vorm als inhoud niet louter academisch, maar ook sterk beroepsgericht. De individuele docenten zijn zich allen goed bewust dat deze beroepsgerichtheid essentieel is voor de opleiding tot apotheker, zowel wat betreft kennis en inzicht als wat betreft de capaciteit zelfstandig te werken. Hoorcolleges en seminaries worden vaak vanuit de praktijk gegeven en slaan op deze wijze een brug tussen de aan de universiteit opgedane kennis en inzicht en het concrete werk in de latere beroepssituatie.

De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Het directe contact tussen studenten, docenten en assistenten zorgt er voor dat studenten met hun individuele problemen op een snelle en soepele manier worden geholpen. Naast klassieke onderwijsvormen zoals hoorcolleges, wordt er binnen de masteropleiding farmaceutische zorg aan de Universiteit Antwerpen veel aandacht besteed aan activerende onderwijs- vormen, waaronder laboratoriumoefeningen of seminaries in kleine groepen, portfolio en opdrachten via de elektronische leeromgeving Blackboard. Dit versterkt de efficiëntie van het onderwijs en verhoogt de betrokkenheid van de studenten.

De opleiding farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen heeft uitstekende scores gekregen van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding blinkt uit op meerdere gebieden. Zo krijgt het facet ‘Niveau en oriëntatie’ van zowel de bachelor- als beide masteropleidingen de score ‘excellent’. Volgens de commissie zijn de doelstellingen helder en transparant en geconcretiseerd in het programma.

De academische en professionele gerichtheid van de opleiding, net als de goede link tussen onderwijs en onderzoek worden gewaardeerd.

Volgens de NVAO zijn ook de docenten goed op de hoogte zijn van de verschillende soorten onderwijs- en werkvormen. Er is een mooie afwisseling tussen het didactische concept, de doelstellingen en de onderwijsmiddelen. Het docententeam is voldoende bevlogen, enthousiast en gedreven om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Ook de materiële voorzieningen zijn optimaal.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 120 ECTS
Duration full-time 24 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Waarheen?

Met de masteropleiding farmaceutische zorg word je bijzonder goed voorbereid om aan de slag te gaan als officina-apotheker in een openbare apotheek. In een officina zijn de beroepsmogelijkheden voor een apotheker veel ruimer dan enkel apotheker-eigenaar. Vele apothekers werken immers zelfstandig of in dienstverband als provisor (dit is een apotheker-titularis die de officina beheert in plaats van de eigenaar), als adjunct-

apotheker of als plaatsvervangend apotheker. Je taak zal vooral bestaan uit het ­verschaffen van informatie over geneesmiddelen en patiëntenbegeleiding. Uiteraard blijf je naast de therapiebegeleiding ook verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van specialiteiten en bereidingen. De laatste jaren echter ligt de nadruk meer en meer op de sociale rol die je als apotheker vervult betreffende het correcte gebruik van genees­middelen. Je geeft de patiënt een wetenschappelijk gefundeerde uitleg over de geneesmiddelen verbonden aan een voorschrift, de zelfzorggeneesmiddelen en de parafarmaceutische producten.

Aansluitend op dit masterdiploma bestaan er de volgende master-na-master­opleidingen: opleiding tot ziekenhuisapotheker (een opleiding van drie jaar, waarbinnen een academische opleiding van ten minste 60 studiepunten noodzakelijk is), industrie­apotheker (één jaar bijkomende opleiding) en een specialisatie in de klinische biologie (een ­opleiding gespreid over vijf jaar). Het behalen van een doctorstitel is mogelijk na ongeveer vier jaar fundamenteel onderzoek.

Werk je in een ziekenhuis dan sta je o.a. in voor beheer en management, distributie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten, bereiden van steriele geneesmiddelen, sterilisatie, hygiëne, informatie naar medici en paramedici, opvolgen van klinische studies en het opstellen van formularia.

Spreekt de overheid als werkomgeving je aan, dan kan je terecht bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Je kan ook aan de slag in het onderwijs. De academische lerarenopleiding sluit aan bij de masteropleiding. De academische graad van ‘geaggregeerde voor het secundair ­onderwijs - groep 2’ geeft officiële bevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad.

Aparte folders i.v.m. deze verdere studie- en specialisatiemogelijkheden en de doctoraatsopleiding zijn verkrijgbaar bij de achteraan vermelde adressen. Je vindt eveneens bijkomende informatie op: www.ua.ac.be/farmacie > onderwijs.

De tewerkstellingssituatie van de apothekers is zeer gunstig: de werkloosheid kan als ­nihil beschouwd worden. Van werk ‘zoeken’ is nauwelijks sprake: de overgrote ­meerderheid van farmaciestudenten heeft werk nog voor het afstuderen. De meeste ­apothekers ­werken voltijds, maar deeltijds werk behoort eveneens tot de ­mogelijkheden.

Master in de farmaceutische zorg

Modeltraject deel 1 Verplichte opleidingsonderdelen Titel

 • Medicinale chemie
 • Toxicologie
 • Galenische farmacie en biofarmacie II
 • Farmaceutische wetgeving en deontologie
 • Farmacotherapie en farmaceutische zorg I en II m.i.v. Medisch materiaal
 • Dermofarmacie
 • Magistrale formulatie en kwaliteitszorg
 • Voedsel- en voedingsleer II

Keuzeopleidingsonderdelen

minimum 6 studiepunten te kiezen uit :

Titel

 • Antibioticabeleid
 • Farmaco-economie en gezondheidsbeleid
 • Farmacotherapie en farmaceutische zorg III
 • Kritisch denken in relatie tot de officinapraktijk : capita selecta miv alternatieve therapieën
 • Chemische structuurbepaling van geneesmiddelen
 • Klinische biologie en opzetten en evalueren van klinische studies
 • Farmaceutische toepassingen van moleculaire biologie
 • Clinical drug research
 • Strategische bedrijfscommunicatie
 • Management van een organisatie
 • Diergeneeskundige geneesmiddelen
 • Farmacognosie II: fytotherapie
 • Financieel management en juridische aspecten

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen Titel

 • Stage (6 maanden) met stage-examens
 • Masterproef farmaceutische zorg

Keuzeopleidingsonderdelen

minimum 6 studiepunten te kiezen uit :

Titel

 • Antibioticabeleid
 • Farmaco-economie en gezondheidsbeleid
 • Farmacotherapie en farmaceutische zorg III
 • Kritisch denken in relatie tot de officinapraktijk : capita selecta miv alternatieve therapieën
 • Chemische structuurbepaling van geneesmiddelen
 • Klinische biologie en opzetten en evalueren van klinische studies
 • Farmaceutische toepassingen van moleculaire biologie
 • Clinical drug research
 • Strategische bedrijfscommunicatie
 • Management van een organisatie
 • Diergeneeskundige geneesmiddelen
 • Farmacognosie II: fytotherapie
 • Financieel management en juridische aspecten

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Academische bachelors in de farmaceutische wetenschappen hebben rechtstreekse toegang tot de master in de farmaceutische zorg.

Academische bachelors of academische masters in één van de disciplines van de ­exacte wetenschappen of van de life sciences kunnen instromen mits zij slagen voor een ­verkorte opleiding academische bachelor in de farmaceutische wetenschappen (­programma goed te keuren door de Onderwijscommissie).

Vereiste voorkennis

De competenties van een academische bachelor in de farmaceutische wetenschappen zijn vereist om de masteropleiding farmaceutische zorg te kunnen aanvatten.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course