M.Sc. Fysica

 • On Campus
 • 24 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
In het masterprogramma kies je één van de drie opties: onderwijs, ondernemerschap of onderzoek. De eerste optie is de optimale voorbereiding voor een beroep als leraar fysica, terwijl de tweede optie voorbereidt op een carrière in de privé-sector. De derde optie bereidt voor op een wetenschappelijke loopbaan.

Description

Advertisement

In het masterprogramma kies je één van de drie opties: onderwijs, ondernemerschap of onderzoek. De eerste optie is de optimale voorbereiding voor een beroep als leraar fysica, terwijl de tweede optie voorbereidt op een carrière in de privé-sector. De derde optie bereidt voor op een wetenschappelijke loopbaan.

Alle studenten volgen een gemeenschappelijk deel van 18 studiepunten (30 studiepunten voor de optie onderzoek). Onafhankelijk van welke optie dat je gekozen hebt, volg je ook minstens een van de modules die telkens een deelgebied van de fysica verder uitdiepen. Deze zijn nanofysica, subatomaire fysica, moleculaire biofysica en medische fysica, theoretische fysica. Aansluitend bij deze module maak je een masterproef (30 studiepunten), en neem je deel aan het onderdeel mobiliteit (12 studiepunten).

De studenten uit de optie onderwijs worden vrijgesteld van de mobiliteitsverplichting. De mobiliteit wordt bij voorkeur gepland in het begin van het tweede masterjaar (semester 3), en kan bestaan uit het volgen van vakken aan andere instellingen, het doen van een stage of van wetenschappelijke experimenten in een bedrijf, of een wetenschappelijke instelling, of een andere universiteit (12 studiepunten = 6 weken).

De masterproef is een afstudeerwerk aan de grens van de huidige stand van de wetenschap. Zij omvat een begeleid maar zelfstandig uit te voeren onderzoeksproject, de verwerking van de resultaten en de rapportering in de vorm van een eindwerk. De student krijgt hiervoor de gelegenheid zich voor een aantal maanden te integreren in een onderzoeksgroep en te participeren in het daar lopende onderzoek, inclusief seminaries, werkbesprekingen, studiewerk, en de uitvoering van specifieke experimenten en/of berekeningen.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 120 ECTS
Duration full-time 24 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Onderwijs

Een aantal fysici kiest voor het beroep van leraar in het middelbaar onderwijs. Ter voorbereiding volg je tijdens de masteropleiding de optie Onderwijs (30 studiepunten).

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek trekt een groot aantal afgestudeerden aan, die na het behalen van een doctoraat bijvoorbeeld een docentenloopbaan aan de universiteit of aan een industriële hogeschool kunnen starten of zeer gegeerd zijn in het bedrijfs­leven. Door de sterke wisselwerking met andere wetenschappen (wiskunde, scheikunde, ­biologie, geologie, geneeskunde) zijn heel wat natuurkundigen werkzaam in disciplines als de wiskundige natuurkunde, de fysische scheikunde, de biofysica, de geofysica en de medische fysica.

Privé-sector

De financiële wereld doet meer en meer beroep op natuurkundigen ten einde de steeds complexer wordende taken tot een goed einde te brengen. Ook in andere sectoren van de industrie, in de informaticasector en in informaticadiensten van bedrijven en van de overheid vinden fysici werk. Ter voorbereiding kan je tijdens de masteropleiding de optie Ondernemerschap (30 studiepunten) volgen.

Het ontwikkelen van lasers en microprocessoren in ruimtevaart en elektronica; holo­grafie en beeldvorming; kwaliteitscontrole gesteund op optica en vastestoffysica, zijn enkele voorbeelden waarbij natuurkundigen grote inbreng hebben in de beroepswereld.

Ook voor commerciële en beheersfuncties komen natuurkundigen in aanmerking ­omwille van hun polyvalente opleiding.

Besluit

De fysicarichting biedt dus heel wat nieuwe, soms ook onverwachte afzetmogelijk­heden. Bovendien wordt deze studierichting door weinig studenten gevolgd, zodat er jaarlijks slechts een klein aantal fysici op de arbeidsmarkt komen. Niet te verwonderen dus dat er in deze richtingen bijna geen werkloosheid bestaat.

Het fysicadiploma is nog altijd één van de meest toekomstzekere universitaire diploma’s.

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Rechtstreekse instroom:

 • Bachelor in de fysica
 • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde

Buitenlandse studenten worden rechtstreeks toegelaten indien ze over een diploma ­beschikken dat voldoet aan een aantal criteria, opgenomen in het document ‘Profiel van een bachelor in de fysica’.

Toegang met voorwaarden:

Na voorbereidingsprogramma:

 • Bachelor in de chemie
 • Bachelor in de wiskunde
 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen
 • Bachelor in de industriële wetenschappen (richting fysica, chemie of elektronica)

Buitenlandse studenten, die niet over een diploma beschikken dat rechstreekse toegang waarborgt, worden tot het voorbereidingsprogramma toegelaten na een gunstige evaluatie van hun dossier.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course