Geschiedenis, M.Sc.

 • Application Deadline
 • 12 months
  Duration
 • Tuition
  14460
  Tuition (Full programme)
  14460
  Tuition (Full programme)
 • Dutch
  Language
,
De masteropleiding Geschiedenis is een sterk op onderzoek gerichte opleiding, waarbij het verrichten van zelfstandige en complexe wetenschappelijke arbeid centraal staat. Als afgestudeerde Master Geschiedenis onderscheid je je van de Bachelor Geschiedenis doordat je in alle opzichten in staat bent je rol als wetenschapper op te nemen.
 • Overview
 • Programme outline
 • Key facts
 • Admission requirements
 • Fees and funding

About

De master in de geschiedenis is een sterk op onderzoek gerichte opleiding, waarbij het verrichten van zelfstandige en complexe wetenschappelijke arbeid centraal staat. Als afgestudeerde master onderscheid je je van de bachelor in de geschiedenis doordat je in alle opzichten in staat bent je rol als wetenschapper op te nemen. Je kan dat zowel in het onderzoek als erbuiten: in het maatschappelijke of culturele leven. Je bent in staat zelfstandig te reflecteren en een opinie te vormen over de evoluties in het historisch onderzoek en de plaats ervan in grote maatschappelijke debatten. Je hebt je de wetenschappelijke debatcultuur eigen gemaakt, met alles wat dat impliceert aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

De opleiding heeft tegelijkertijd een uitdiepend (specialiserend) en verbredend karakter; dit in tegenstelling tot de bacheloropleiding die in de eerste plaats streeft naar een algemene wetenschappelijke basisvorming. Bij de opbouw van het programma geniet je een grote keuzevrijheid, maar kunnen toch coherente thema’s en dito pakketten opleidingsonderdelen worden opgenomen.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding een doorgedreven wetenschappelijke vorming tot historicus wensen en leidt tot de graad van master in de geschiedenis.

Zowel met een bachelor in de geschiedenis type 1 (180 studiepunten) als met een bachelor in de geschiedenis type 2 (major in de geschiedenis van 120 studiepunten) kan je rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding. Je kan ook je minor in de geschiedenis verder uitbouwen tot een volwaardige bachelor, met studieduurverkorting, en vandaar doorstromen naar de master. Ten slotte biedt de opleiding ook een schakelprogramma aan, waarmee professionele bachelors in het secundair onderwijs met geschiedenis als onderwijsvak kunnen doorstoten naar de master in de geschiedenis:

 • het schakelprogramma voor studenten die al in het bezit zijn van een universitair diploma telt 120 studiepunten (vroegere verkorte bachelor)
 • het specifieke schakelprogramma voor regenten bestaat uit 81 studiepunten (zie bladzijden 7 en 8).

Internationale studenten moeten beschikken over een equivalent diploma of een diploma dat hen in het thuisland toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting.

Waarheen?

Door de aard van de opleiding beschik je over een zeer brede en tegelijk degelijke wetenschappelijke vorming, die je inzetbaar maakt in zeer diverse sectoren van het openbare leven en dit zowel in binnen- als buitenland. De onderstaande lijst is dan ook slechts richtinggevend.

Na de masteropleiding kan je:

 • verder studeren als doctoraatsstudent in de geschiedenis;
 • beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsbepalend werk in diverse sectoren uitvoeren;
 • leidinggevende functies bekleden inzake communicatie- en cultuuroverdracht;
 • leidinggevende functies bekleden bij de overheid, in wetenschappelijke, journalistieke en socio-culturele overheidsinstellingen, verenigingen en privébedrijven van zeer diverse aard.

Als afgestudeerde master in de geschiedenis kan je de volgende kerntaken verrichten:

 • bij doorstroom naar een universitaire cyclus zal je in staat zijn op zelfstandige wijze een wetenschappelijk werk van grote omvang en hoge intrinsieke moeilijkheidsgraad aan te vatten en binnen een vooraf bepaald tijdsbestek tot een synthese te brengen;
 • vanuit wetenschappelijk oogpunt zal je een belangrijke inhoudelijke en kritisch-reflectieve bijdrage kunnen leveren aan het internationale maatschappelijke, historische en socio-culturele debat;
 • je bent in staat tot kritische analyse, synthese en besluitvorming van complexe beleidsdossiers, zowel in de privé- als overheidssector, zowel in binnen- als buitenland;
 • je kan leidinggevende taken vervullen bij concept en realisatie van wetenschappelijke en populariserende tentoonstellingen, musea, culturele overheidsinstellingen en verenigingen, privébedrijven en archieven, zowel nationaal als internationaal.

Programme Structure

Courses:
 • Theory of historical knowledge
 • Historical workshop
 • History of the Body, Gender and Sexuality
 • Contemporary World Problems in Historical Perspective
 • History of the First World War
 • Digitalising literary heritage: production, presentation and digital sustainability

Detailed Programme Facts

 • Full-time duration 12 months
 • Study intensity Full-time
 • Credits
  60 ECTS
 • Languages
  • Dutch
 • Delivery mode
  On Campus
Check Your Qualification.
 • The qualification check gives you an indication of your eligibility.
 • This personalized information will be visible for each programme result.

Academic Requirements

Direct: academic bachelor of history; NL: bachelor of history

With permission: other academic bachelors

With bridging programme: professional bachelor of education: secundary education - option history; NL: HBO bachelor teacher 2nd level history

Tuition Fee Per Full Programme

 • EUR 14460 International
 • EUR 14460 EU/EEA

Funding

StudyPortals Tip: Students can search online for independent or external scholarships Students can that can help fund their studies. Check the scholarships to see whether you are eligible to apply. Many scholarships are either merit-based or needs-based.

The Global Study Awards: Expand Your Horizons

The award recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students as well as promoting intercultural understanding and tolerance. Successful candidates will receive up to £10,000 to be applied toward the cost of tuition fees.

Testimonial Registration Module

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.