M.Sc. Geschiedenis

 • On Campus
 • 12 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
De masteropleiding Geschiedenis is een sterk op onderzoek gerichte opleiding, waarbij het verrichten van zelfstandige en complexe wetenschappelijke arbeid centraal staat. Als afgestudeerde Master Geschiedenis onderscheid je je van de Bachelor Geschiedenis doordat je in alle opzichten in staat bent je rol als wetenschapper op te nemen.

Description

Advertisement

De master in de geschiedenis is een sterk op onderzoek gerichte opleiding, waarbij het verrichten van zelfstandige en complexe wetenschappelijke arbeid centraal staat. Als afgestudeerde master onderscheid je je van de bachelor in de geschiedenis doordat je in alle opzichten in staat bent je rol als wetenschapper op te nemen. Je kan dat zowel in het onderzoek als erbuiten: in het maatschappelijke of culturele leven. Je bent in staat zelfstandig te reflecteren en een opinie te vormen over de evoluties in het historisch onderzoek en de plaats ervan in grote maatschappelijke debatten. Je hebt je de wetenschappelijke debatcultuur eigen gemaakt, met alles wat dat impliceert aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

De opleiding heeft tegelijkertijd een uitdiepend (specialiserend) en verbredend karakter; dit in tegenstelling tot de bacheloropleiding die in de eerste plaats streeft naar een algemene wetenschappelijke basisvorming. Bij de opbouw van het programma geniet je een grote keuzevrijheid, maar kunnen toch coherente themaís en dito pakketten opleidingsonderdelen worden opgenomen.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding een doorgedreven wetenschappelijke vorming tot historicus wensen en leidt tot de graad van master in de geschiedenis.

Zowel met een bachelor in de geschiedenis type 1 (180 studiepunten) als met een bachelor in de geschiedenis type 2 (major in de geschiedenis van 120 studiepunten) kan je rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding. Je kan ook je minor in de geschiedenis verder uitbouwen tot een volwaardige bachelor, met studieduurverkorting, en vandaar doorstromen naar de master. Ten slotte biedt de opleiding ook een schakelprogramma aan, waarmee professionele bachelors in het secundair onderwijs met geschiedenis als onderwijsvak kunnen doorstoten naar de master in de geschiedenis:

 • het schakelprogramma voor studenten die al in het bezit zijn van een universitair diploma telt 120 studiepunten (vroegere verkorte bachelor)
 • het specifieke schakelprogramma voor regenten bestaat uit 81 studiepunten (zie bladzijden 7 en 8).

Internationale studenten moeten beschikken over een equivalent diploma of een diploma dat hen in het thuisland toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting.

Waarheen?

Door de aard van de opleiding beschik je over een zeer brede en tegelijk degelijke wetenschappelijke vorming, die je inzetbaar maakt in zeer diverse sectoren van het openbare leven en dit zowel in binnen- als buitenland. De onderstaande lijst is dan ook slechts richtinggevend.

Na de masteropleiding kan je:

 • verder studeren als doctoraatsstudent in de geschiedenis;
 • beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsbepalend werk in diverse sectoren uitvoeren;
 • leidinggevende functies bekleden inzake communicatie- en cultuuroverdracht;
 • leidinggevende functies bekleden bij de overheid, in wetenschappelijke, journalistieke en socio-culturele overheidsinstellingen, verenigingen en privébedrijven van zeer diverse aard.

Als afgestudeerde master in de geschiedenis kan je de volgende kerntaken verrichten:

 • bij doorstroom naar een universitaire cyclus zal je in staat zijn op zelfstandige wijze een wetenschappelijk werk van grote omvang en hoge intrinsieke moeilijkheidsgraad aan te vatten en binnen een vooraf bepaald tijdsbestek tot een synthese te brengen;
 • vanuit wetenschappelijk oogpunt zal je een belangrijke inhoudelijke en kritisch-reflectieve bijdrage kunnen leveren aan het internationale maatschappelijke, historische en socio-culturele debat;
 • je bent in staat tot kritische analyse, synthese en besluitvorming van complexe beleidsdossiers, zowel in de privé- als overheidssector, zowel in binnen- als buitenland;
 • je kan leidinggevende taken vervullen bij concept en realisatie van wetenschappelijke en populariserende tentoonstellingen, musea, culturele overheidsinstellingen en verenigingen, privébedrijven en archieven, zowel nationaal als internationaal.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 60 ECTS
Duration full-time 12 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Master in de geschiedenis

Methodologie van de geschiedenis en historische kritiek

 • Theorie van de historische kennis
 • Historisch atelier
 • Masterproef

Keuzeopleidingsonderdelen

Minstens 24 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst of uit de masters Geschiedenis van de KULeuven, UGent , VUB en uit andere UA-masteropleidingen (mits toestemming van de OC).

 • Geschiedenis en typologie van het stedelijk landschap
 • Theoretische modellen van stedenbouw en architectuur
 • Geschiedenis van het Belgisch publiekrecht (nieuwste tijd)
 • Urban History
 • Geschiedenis van familie en gezin
 • The social fabric of the city compared: Europe, the Islamic World and China in the medieval period
 • Cultuur, religie en maatschappij in de Nieuwe Tijd
 • Geschiedenis van de politieke cultuur: ancien régime
 • Master workshop: Kwantitatieve methoden in het historisch onderzoek
 • Drugs in World History
 • Historische stadsgeografie
 • Monetaire en financiële geschiedenis

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Het programma richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding een doorgedreven wetenschappelijke vorming tot historicus/a wensen en leidt tot de graad `Master Geschiedenis´.

Zowel met een Bachelor Geschiedenis type 1 (180 studiepunten) als met een Bachelor Geschiedenis type 2 (major Geschiedenis van 120 studiepunten) kan je rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding Geschiedenis. Je kan ook je minor Geschiedenis verder uitbouwen naar een volwaardige Bachelor Geschiedenis, met studieduurverkorting, en vandaar ook doorstromen naar de Master Geschiedenis. Tenslotte biedt de opleiding ook een schakelprogramma aan, waarmee professionele bachelors secundair onderwijs met geschiedenis als onderwijsvak kunnen doorstoten naar een Master Geschiedenis.

Buitenlandse studenten moeten beschikken over een equivalente opleiding of over een diploma dat hen in eigen land toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course