Rechten, LL.M.

 • Application Deadline
 • 24 months
  Duration
 • Tuition
  28920
  Tuition (Year)
  28920
  Tuition (Year)
 • Dutch
  Language
,
De masteropleiding geeft je de mogelijkheid, door de keuzevrijheid en de stage je optimaal voor te bereiden op je toekomstige werkomgeving. Deze kan uiteraard in de advocatuur, parket of magistratuur liggen, maar evenzeer kan je adviserende of leidinggevende functies opnemen in de bedrijfswereld, bij de overheid, internationale organisaties, de sociale sector of de non-profitsector.
 • Overview
 • Programme outline
 • Key facts
 • Admission requirements
 • Fees and funding

About

De masteropleiding in de rechten streeft zes doelstellingen na:

1. je basiskennis in de juridische disciplines, die je in de bacheloropleiding hebt verworven,
verruimen en verdiepen;
2. je aanzetten om te reflecteren over het recht vanuit een bredere maatschappelijke, sociaal-economische, historische en filosofische context;
3. in samenhang hiermee je een attitude bijbrengen die de spanning tussen recht en ethiek voortdurend bevraagt;
4. je verder bewust maken van de internationale en vooral de Europese context waarbinnen
het recht functioneert, om je de contextgebondenheid in tijd en ruimte van ons eigen rechtssysteem te doen inzien;
5. het aanscherpen van je juridische redeneervermogen en van het probleemoplossende
vermogen, zodat je in staat bent om autonoom en creatief met het recht om te gaan;
6. de wetenschappelijke attitude en vaardigheden versterken en inoefenen, zodat je als master in de rechten in staat bent om zelfstandig wetenschappelijk werk te verrichten.

Om deze doelstellingen te bereiken, bieden we je de mogelijkheid om een programma op maat samen te stellen. Je kan opteren voor een doorgedreven algemene vorming in het recht, een major-minorprogramma of je kan specialiseren. Je kan ook een deel van je opleiding aan een buitenlandse universiteit vervolmaken of in Antwerpen Engelstalige cursussen volgen.

Tijdens je masteropleiding werk je aan je meesterproef: via een stage sla je de brug met de toekomstige beroepswereld van de jurist. Je sluit, in aansluiting op je stage, je opleiding
af met een wetenschappelijke scriptie (thesis).

Programme Structure

Courses include:
 • Ethics
 • Professional Responsibility
 • Fundamental Rights and Liberties
 • Insolvency Law including Collateral Securities
 • Relativity of Law and Comparisons of Law
 • Master Project - Research proposal
 • Advanced Course on Property Law
 • Comparative Course on Law of Persons and Family Law, including Family Property Law
 • Procedural Family Law
 • International and European Social Law
For more information please visit our website

Detailed Programme Facts

 • Full-time duration 24 months
 • Study intensity Full-time
 • Credits
  120 ECTS
 • Languages
  • Dutch
 • Delivery mode
  On Campus
Check Your Qualification.
 • The qualification check gives you an indication of your eligibility.
 • This personalized information will be visible for each programme result.

Academic Requirements

Direct:diploma Bachelor of Law

With Conditions:Professional bachelor business management, option law practise after succeeding in the bridging programma of law.

Tuition Fee Per Year

 • EUR 28920 International
 • EUR 28920 EU/EEA

Funding

StudyPortals Tip: Students can search online for independent or external scholarships Students can that can help fund their studies. Check the scholarships to see whether you are eligible to apply. Many scholarships are either merit-based or needs-based.

The Global Study Awards: Expand Your Horizons

The award recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students as well as promoting intercultural understanding and tolerance. Successful candidates will receive up to £10,000 to be applied toward the cost of tuition fees.

Testimonial Registration Module

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.