LL.M. Rechten

 • On Campus
 • 24 months
 • EUR890 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR890 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
De masteropleiding geeft je de mogelijkheid, door de keuzevrijheid en de stage je optimaal voor te bereiden op je toekomstige werkomgeving. Deze kan uiteraard in de advocatuur, parket of magistratuur liggen, maar evenzeer kan je adviserende of leidinggevende functies opnemen in de bedrijfswereld, bij de overheid, internationale organisaties, de sociale sector of de non-profitsector.

Description

Advertisement

De masteropleiding in de rechten streeft zes doelstellingen na:

1. je basiskennis in de juridische disciplines, die je in de bacheloropleiding hebt verworven,
verruimen en verdiepen;
2. je aanzetten om te reflecteren over het recht vanuit een bredere maatschappelijke, sociaal-economische, historische en filosofische context;
3. in samenhang hiermee je een attitude bijbrengen die de spanning tussen recht en ethiek voortdurend bevraagt;
4. je verder bewust maken van de internationale en vooral de Europese context waarbinnen
het recht functioneert, om je de contextgebondenheid in tijd en ruimte van ons eigen rechtssysteem te doen inzien;
5. het aanscherpen van je juridische redeneervermogen en van het probleemoplossende
vermogen, zodat je in staat bent om autonoom en creatief met het recht om te gaan;
6. de wetenschappelijke attitude en vaardigheden versterken en inoefenen, zodat je als master in de rechten in staat bent om zelfstandig wetenschappelijk werk te verrichten.

Om deze doelstellingen te bereiken, bieden we je de mogelijkheid om een programma op maat samen te stellen. Je kan opteren voor een doorgedreven algemene vorming in het recht, een major-minorprogramma of je kan specialiseren. Je kan ook een deel van je opleiding aan een buitenlandse universiteit vervolmaken of in Antwerpen Engelstalige cursussen volgen.

Tijdens je masteropleiding werk je aan je meesterproef: via een stage sla je de brug met de toekomstige beroepswereld van de jurist. Je sluit, in aansluiting op je stage, je opleiding
af met een wetenschappelijke scriptie (thesis).

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 890 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 890 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 120 ECTS
Duration full-time 24 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

De masteropleiding geeft je de mogelijkheid, door de keuzevrijheid en de stage je optimaal voor te bereiden op je toekomstige werkomgeving. Deze kan uiteraard in de advocatuur, parket of magistratuur liggen, maar evenzeer kan je adviserende of leidinggevende functies opnemen in de bedrijfswereld, bij de overheid, internationale organisaties, de sociale sector of de non-profitsector.

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Rechtstreekse instroom

 • academische bachelor in de rechten (Belgisch diploma)

Instroom via een schakelprogramma

 • professionele bachelor in het bedrijfsbeheer/bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk

Met het schakelprogramma behaal je niet het academische bachelordiploma in de rechten, maar verwerf je een getuigschrift dat je toegang geeft tot de masteropleiding in de rechten. Via het schakelprogramma kan je als voltijds student dit getuigschrift behalen in twee jaar. Meer info op: www.ua.ac.be/rechten/schakelprogramma.

Instroom via een bachelor met studieduurverkorting

 • professionele bachelor in het bedrijfsbeheer/bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk
 • houder van een universitair kandidaats-, licentiaats-, bachelor- of masterdiploma of van een niet-universitair diploma hoger onderwijs van twee cycli;
 • afgestudeerde van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (na onderzoek van het ­diploma)

Via de verkorte bachelor kan je als voltijds student een bachelordiploma behalen in twee jaar in plaats van drie. Meer informatie op www.ua.ac.be/rechten/verkortebachelor.

Instroom via een buitenlands programma

 • bachelor in de rechten met een diploma van een buitenlandse universiteit

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course