Taalkunde, M.A.

 • Application Deadline
 • 12 months
  Duration
 • 14460
  Tuition (Year)
  14460
  Tuition (Year)
 • Dutch
  Language
,
De Master Taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal. Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren.
 • Overview
 • Programme outline
 • Key facts
 • Admission requirements
 • Fees and funding

About

De Master Taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal. Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren. Aan de Universiteit Antwerpen wordt naar een evenwicht gestreefd tussen een degelijke vakinhoudelijke kennis (studenten volgen ten minste vier algemene taalkundige basisvakken die de kennis uit de bachelorjaren verder uitdiepen) en het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid.

Naast een algemeen profiel biedt de opleiding twee specialisatieprofielen: computationele psycholinguïstiek enerzijds en pragmatiek/sociolinguïstiek anderzijds. Die specialisatieprofielen corresponderen met twee belangrijke onderzoekspijlers in het departement Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen

Specialisatieprofiel pragmatiek/sociolinguïstiek

In dit specialisatieprofiel staat het gebruik van taal als communicatiemiddel centraal. In de cursus “sociolinguïstiek” leer je hoe sociale factoren aanleiding geven tot taalvariatie. In de cursus “semantiek en pragmatiek” leer je hoe de bedoelde boodschap vaak op indirecte wijze samenhangt met de letterlijke betekenis van een zin en, in het bijzonder, hoe de context van een gesprek of een tekst (bv. ruimte, gedeelde voorkennis) de interpretatie van een boodschap bepaalt. De specialisatiecursus “De pragmatiek van het taalgebruik in de publieke ruimte” besteedt aandacht aan de relatie tussen ideologie en taalgebruik en benadert die met een methodologie uit de pragmatiek.

Specialisatieprofiel computationele psycholinguïstiek

In dit specialisatieprofiel staan de psycholinguïstiek en de computationele benadering van taal centraal. In de cursus “psycholinguïstiek” bespreek je met de docent artikelen uit de internationale vakliteratuur, wat kan uitmonden in de opzet en uitvoering van een eigen, origineel experiment. In de cursussen “corpuslinguïstiek en computertaalkunde” leer je hoe een corpus linguïstisch verrijkt (geannoteerd) wordt en met welke software je de gegevens kan extraheren die voor jouw onderzoek van belang zijn, hoe taalkennis gerepresenteerd kan worden in een computergeheugen en hoe die kennis aangewend wordt bij automatische taalverwerking. De specialisatiecursus “computationele modellen van taalbegrip” vergelijkt modellen van tekstbegrip in de artificiële intelligentie met de manier waarop reële taalgebruikers teksten begrijpen. De specialisatiecursus “computationele psycholinguïstiek” confronteert je met computationele modellen die ontworpen zijn om experimentele bevindingen uit de psycholinguïstiek te simuleren.

Programme Structure

The student can choose between:
 • Master of Linguistics with profile Language in use
 • Master of Linguistics with profile Computational Psycholinguistics
 • Master of Linguistics with profile Digital text analysis
Courses include:
 • Methodology and statistical data analysis
 • The pragmatics of language use in the public sphere
 • Comparison of linguistic models
 • Phonetics and phonology
 • Sociolinguistics
 • Pragmatics
 • Psycholinguistics
 • Language Variation and Change in Adults
 • Social dialectology: the new substandard
 • Language and gender
For more information please visit our website

Detailed Programme Facts

  • Starting in

    Apply until:

   • International

   • EEA

   Dates reflect the university's timezone.

 • Credits (ECTS)
  60 ECTS
 • Duration full-time 12 months
 • Languages
  • Dutch
 • Delivery mode
  On Campus
 • Educational variant Full-time

Academic Requirements

Direct:academic bachelor of linguistics and literature; NL: bachelor X language and culture (X= German, English, French, Italian, Dutch , Spanish), bachelor Language and Culture Studies

With preparatory programme:other academic bachelors

Tuition Fee Per Year

 • EUR 14460 International
 • EUR 14460 EEA

The Global Study Awards: Expand Your Horizons

The award recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students as well as promoting intercultural understanding and tolerance. Successful candidates will receive up to £10,000 to be applied toward the cost of tuition fees.

We help thousands of students to study abroad

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Get a newsletter and an account to stay informed.

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Enter your qualifications