M.A. Taalkunde

 • On Campus
 • 12 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
De Master Taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal. Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren.

Description

Advertisement

De Master Taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal. Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren. Aan de Universiteit Antwerpen wordt naar een evenwicht gestreefd tussen een degelijke vakinhoudelijke kennis (studenten volgen ten minste vier algemene taalkundige basisvakken die de kennis uit de bachelorjaren verder uitdiepen) en het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid.

Naast een algemeen profiel biedt de opleiding twee specialisatieprofielen: computationele psycholinguïstiek enerzijds en pragmatiek/sociolinguïstiek anderzijds. Die specialisatieprofielen corresponderen met twee belangrijke onderzoekspijlers in het departement Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen

Specialisatieprofiel pragmatiek/sociolinguïstiek

In dit specialisatieprofiel staat het gebruik van taal als communicatiemiddel centraal. In de cursus “sociolinguïstiek” leer je hoe sociale factoren aanleiding geven tot taalvariatie. In de cursus “semantiek en pragmatiek” leer je hoe de bedoelde boodschap vaak op indirecte wijze samenhangt met de letterlijke betekenis van een zin en, in het bijzonder, hoe de context van een gesprek of een tekst (bv. ruimte, gedeelde voorkennis) de interpretatie van een boodschap bepaalt. De specialisatiecursus “De pragmatiek van het taalgebruik in de publieke ruimte” besteedt aandacht aan de relatie tussen ideologie en taalgebruik en benadert die met een methodologie uit de pragmatiek.

Specialisatieprofiel computationele psycholinguïstiek

In dit specialisatieprofiel staan de psycholinguïstiek en de computationele benadering van taal centraal. In de cursus “psycholinguïstiek” bespreek je met de docent artikelen uit de internationale vakliteratuur, wat kan uitmonden in de opzet en uitvoering van een eigen, origineel experiment. In de cursussen “corpuslinguïstiek en computertaalkunde” leer je hoe een corpus linguïstisch verrijkt (geannoteerd) wordt en met welke software je de gegevens kan extraheren die voor jouw onderzoek van belang zijn, hoe taalkennis gerepresenteerd kan worden in een computergeheugen en hoe die kennis aangewend wordt bij automatische taalverwerking. De specialisatiecursus “computationele modellen van taalbegrip” vergelijkt modellen van tekstbegrip in de artificiële intelligentie met de manier waarop reële taalgebruikers teksten begrijpen. De specialisatiecursus “computationele psycholinguïstiek” confronteert je met computationele modellen die ontworpen zijn om experimentele bevindingen uit de psycholinguïstiek te simuleren.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )

Start date
Credits (ECTS) 60 ECTS
Duration full-time 12 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Als je het diploma van master taalkunde hebt behaald, kan je in principe een wetenschappelijke carrière op het domein van de taalkunde uitbouwen aan een hogeschool of een universiteit. Je kan echter ook in tal van andere beroepen terecht waar een degelijk inzicht in taal en een goede taalvaardigheid belangrijke vereisten zijn: het secundair of hoger onderwijs (na het behalen van de noodzakelijke pedagogische bekwaamheidsbewijzen), de media (radio, televisie, geschreven pers, enz.), de culturele sector (culturele centra), de openbare diensten (en de openbare sector) en het bedrijfsleven.

In de specialisatie “computationele psycholinguïstiek” ontwikkel je tevens de vaardigheden die nodig zijn om een carrière uit te bouwen waar automatische taalverwerking centraal staat (hetzij binnen de academische wereld, hetzij binnen een onderzoeksgroep in de bedrijfswereld) of waar de psycholinguïstiek centraal staat (hetzij in de academische wereld, hetzij in de pedagogische sector). Vanuit de specialisatie “Pragmatiek/­Sociolinguïstiek” kan je ook terecht in sectoren die met het algemene taalbeleid te maken hebben.

In deze master verwerf je tevens een domeinoverstijgende vaardigheid om op een ­kritische wijze informatie te vergaren ( waarbij je gebruik kan maken van de ­modernste technieken), om die informatie overzichtelijk en doelgericht te ordenen en om er ­efficiënt over te rapporteren. Daardoor ben je in staat om flexibel en zelfstandig met het steeds wisselende en snel evoluerende beroepsveld om te gaan en om je eventueel verder te specialiseren en te heroriënteren.

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Het programma richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding een grondige ­studie van taal beogen. Het biedt je niet enkel de nodige uitbreiding van de basiskennis taalkunde die je reeds in je bachelorstudies verworven hebt, maar geeft je vooral ook de mogelijkheid om je verder te bekwamen in die aspecten van de taalkunde die je zelf het meest interesseren. In de specialisatieprofielen kan je focussen op het gebruik van taal in sociale contexten of op de mentale processen die het gebruik van taal mogelijk maken (en de computationele simulatie ervan).

Rechtstreekse instroom:

 • Bachelor in de taal- en letterkunde

Instroom via een voorbereidingsprogramma:

 • Andere academische bachelors kunnen instromen na het met succes volgen van een voorbereidings­programma, dat door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is goed­gekeurd.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course