Theater- en Filmwetenschap, M.A.

 • Application Deadline
 • 12 months
  Duration
 • Tuition
  14460
  Tuition (Year)
  14460
  Tuition (Year)
 • Dutch
  Language
,
De master in de theater en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media.
 • Overview
 • Programme outline
 • Key facts
 • Admission requirements
 • Fees and funding

About

De master in de theater en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media. Ze maken kennis met een kritisch-analytisch instrumentarium dat zich beroept op recente theorievorming en methodologie in beide wetenschapsgebieden. Ze verwerven de nodige achtergrondkennis om hun onderzoek over theater en film te situeren binnen het eigen vakgebied en op een gefundeerde manier over de relevantie en de originaliteit ervan te kunnen oordelen.

Het programma voorziet vooral in opleidingsonderdelen die interdisciplinair van opzet zijn. In deze opleidingsonderdelen worden beeld, tekst en enscenering comparatistisch behandeld en verwerven de studenten inzicht in de relaties tussen theater en film, met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media. Naast deze theoretisch georiënteerde colleges maken de studenten met seminaries en een workshop kennis met de professionele praktijk. De opleiding focust daarbij telkens op een interdisciplinaire dynamiek die methodes en praktijk van de artistieke creatie confronteert met academische heuristiek en hermeneutiek. De interdisciplinaire opzet met een sterk disciplinaire verankering in theater en/of film, evenals een doelgericht evenwicht tussen theorievorming en praktijkervaring, zijn basiskenmerken van de master in de theater- en filmwetenschap.

De verhouding tussen het discursieve en het picturale vormt de gemeenschappelijke noemer van de opleidingsonderdelen in het curriculum. De opleiding stelt zich in het bijzonder tot doel gediplomeerden af te leveren die over een helder en kritisch doorzicht beschikken in de manieren waarop woord en beeld elkaar in de huidige gemediatiseerde cultuur beïnvloeden en tot esthetische categorieën leiden. De aandacht gaat daarbij uit naar film en theater en het valt te verwachten dat gediplomeerden over het kritische zelfbewustzijn, de intellectuele bagage en de assertiviteit zullen beschikken om de dynamiek in deze domeinen actief aan te sturen en vorm te geven.

Ze zullen dit doen op het niveau van de productie, de distributie en de receptie van film en theater. De mogelijkheid om een interdisciplinair profiel te ontwikkelen dient hen ook voor te bereiden op belangrijke functies op beleidsniveau. Daarnaast moet de opleiding gediplomeerden kunnen afleveren die een academische carrière ambiëren. Masters in de theater- en de filmwetenschap kunnen onder de leiding van een ervaren onderzoeker met een hoge mate van zelfstandigheid onderzoek uitvoeren op een theoretisch en methodologisch verantwoorde wijze.

Programme Structure

Courses:
 • Visual criticism
 • Film and narrative
 • Acting in Theatre and Film
 • Workshop Theatre or Film
 • Training
 • Theatre and Intermedia
 • Dramaturgy and Narrative in Theatre and Film
 • Performance and Avant-garde
For more information please visit our website

Detailed Programme Facts

 • Full-time duration 12 months
 • Study intensity Full-time
 • Credits
  60 ECTS
 • Languages
  • Dutch
 • Delivery mode
  On Campus
Check Your Qualification.
 • The qualification check gives you an indication of your eligibility.
 • This personalized information will be visible for each programme result.

Academic Requirements

Direct:academic bachelor of linguistics and literature: language + TFL; NL: bachelor theatre, film and television studies (University of Utrecht)

With preparatory programme:academic bachelor of linguistics and literature: 2 languages and other academic bachelors.

With bridging programme:professional bachelor of dance, of audiovisual techniques (majors: assistance, film-TV-video, photography, image-sound-editing) and of journalism; other professional bachelors after permission.

Tuition Fee Per Year

 • EUR 14460 International
 • EUR 14460 EU/EEA

Funding

StudyPortals Tip: Students can search online for independent or external scholarships Students can that can help fund their studies. Check the scholarships to see whether you are eligible to apply. Many scholarships are either merit-based or needs-based.

The Global Study Awards: Expand Your Horizons

The award recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students as well as promoting intercultural understanding and tolerance. Successful candidates will receive up to £10,000 to be applied toward the cost of tuition fees.

Testimonial Registration Module

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.