M.A. Theater- en Filmwetenschap

 • On Campus
 • 12 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
De master in de theater en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media.

Description

Advertisement

De master in de theater en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media. Ze maken kennis met een kritisch-analytisch instrumentarium dat zich beroept op recente theorievorming en methodologie in beide wetenschapsgebieden. Ze verwerven de nodige achtergrondkennis om hun onderzoek over theater en film te situeren binnen het eigen vakgebied en op een gefundeerde manier over de relevantie en de originaliteit ervan te kunnen oordelen.

Het programma voorziet vooral in opleidingsonderdelen die interdisciplinair van opzet zijn. In deze opleidingsonderdelen worden beeld, tekst en enscenering comparatistisch behandeld en verwerven de studenten inzicht in de relaties tussen theater en film, met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media. Naast deze theoretisch georiënteerde colleges maken de studenten met seminaries en een workshop kennis met de professionele praktijk. De opleiding focust daarbij telkens op een interdisciplinaire dynamiek die methodes en praktijk van de artistieke creatie confronteert met academische heuristiek en hermeneutiek. De interdisciplinaire opzet met een sterk disciplinaire verankering in theater en/of film, evenals een doelgericht evenwicht tussen theorievorming en praktijkervaring, zijn basiskenmerken van de master in de theater- en filmwetenschap.

De verhouding tussen het discursieve en het picturale vormt de gemeenschappelijke noemer van de opleidingsonderdelen in het curriculum. De opleiding stelt zich in het bijzonder tot doel gediplomeerden af te leveren die over een helder en kritisch doorzicht beschikken in de manieren waarop woord en beeld elkaar in de huidige gemediatiseerde cultuur beïnvloeden en tot esthetische categorieën leiden. De aandacht gaat daarbij uit naar film en theater en het valt te verwachten dat gediplomeerden over het kritische zelfbewustzijn, de intellectuele bagage en de assertiviteit zullen beschikken om de dynamiek in deze domeinen actief aan te sturen en vorm te geven.

Ze zullen dit doen op het niveau van de productie, de distributie en de receptie van film en theater. De mogelijkheid om een interdisciplinair profiel te ontwikkelen dient hen ook voor te bereiden op belangrijke functies op beleidsniveau. Daarnaast moet de opleiding gediplomeerden kunnen afleveren die een academische carrière ambiëren. Masters in de theater- en de filmwetenschap kunnen onder de leiding van een ervaren onderzoeker met een hoge mate van zelfstandigheid onderzoek uitvoeren op een theoretisch en methodologisch verantwoorde wijze.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 60 ECTS
Duration full-time 12 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Waarheen?

Het programma richt zich naar studenten die tewerkstelling in de cultuursector ambiëren. Afgestudeerden kunnen terecht in organisaties in de culturele sector (steunpunt, culturele centra, kunstencentra, musea, beleidsondersteuning en -uitvoering) of in gezelschappen en productiehuizen rond theater, film en nieuwe media.

Opbouw

Het programma voorziet zowel in vakken voor studenten met een sterke disciplinaire interesse in theater en film als in vakken die eerder interdisciplinair van opzet zijn. In deze laatste worden beeld, tekst en enscenering comparatistisch behandeld en krijg je inzicht in de relaties tussen theater en film met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media.
Naast meer theoretisch georiënteerde colleges wordt je met seminaries en een workshop de mogelijkheid geboden om kennis te maken met de professionele praktijk.

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Rechtstreekse instroom:

 • Bachelor in de taal- en letterkunde, afstudeerrichting theater, film en literatuur­wetenschap
 • Professionele bachelors kunnen instromen na het volgen van een schakelprogramma.

Andere academische bachelors

 • Studenten met een bachelordiploma taal- en letterkunde die niet de afstudeerrichting “theater-, film- en literatuurwetenschap” gevolgd hebben, volgen een voorbereidingsprogramma bestaande uit de opleidingsonderdelen ‘geschiedenis van de film 1’, ‘theatergeschiedenis 1’ en ‘theatergeschiedenis 2’, tenzij ze deze opleidingsonderdelen al opgenomen hebben als onderdeel van hun bachelorprogramma.
 • Academische bachelors uit andere richtingen dan taal- en letterkunde kunnen instromen na het slagen voor een voorbereidingsprogramma dat door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is goedgekeurd.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course