M.A. Wijsbegeerte

 • On Campus
 • 12 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
De doelstelling van de masteropleiding Wijsbegeerte is tweevoudig: zij bereidt je voor op verdere filosofisch-wetenschappelijke specialisatie en onderzoek èn maakt je inzetbaar in uiteenlopende sectoren van het maatschappelijke leven.

Description

Advertisement

De doelstelling van de masteropleiding wijsbegeerte is tweevoudig: zij bereidt je voor op verdere filosofisch-wetenschappelijke specialisatie en onderzoek én maakt je inzetbaar in uiteenlopende sectoren van het maatschappelijke leven. Vertaald naar het programma betekent dit dat de opleiding in twee opzichten uitdiepend wil zijn: op het vlak van filosofische specialisatie en op het vlak van de situering van filosofische thema’s en vraagstukken in een algemeen-filosofische, maatschappelijke en culturele context.

Deze tweevoudige uitdieping van de competenties die je eerder in de bacheloropleiding hebt verworven, wordt in het masterprogramma nagestreefd door:

1. de masterproef en het bijhorend voortgangsseminarie waarbij je jouw onderzoek kan presenteren en bediscussiëren;
2. het seminarie filosofie en samenleving dat gewijd is aan een filosofisch debat over een actuele maatschappelijke problematiek en waarvoor een internationaal gerenommeerd specialist wordt uitgenodigd;
3. drie grondige studies waarin je centrale thema’s en vraagstukken uit de `onderscheiden disciplines van de filosofie bestudeert, uit te kiezen uit een aanbod van vijf;
4. het volgen van een of twee onderzoeksseminaries (te kiezen uit een ruim aanbod) .

Alle opleidingsonderdelen worden aangeboden in interactieve werk- en evaluatievormen.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 60 ECTS
Duration full-time 12 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Ongeveer de helft van de afgestudeerden onderwijzen wijsbegeerte of zijn aangesteld in filosofisch onderzoek. De andere helft bekleedt uiteenlopende functies buiten het onderwijs: in de culturele sector, de dienstensector, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de journalistiek...

Master in de wijsbegeerte

Modeltraject

Masterproef Titel

 • Masterproef

Titel

 • Voortgangsseminarie

Titel

 • Filosofie en samenleving

Titel

 • Grondige studie metafysica
 • Grondige studie wijsgerige psychologie
 • Grondige studie ethiek
 • Grondige studie filosofie van de kunst
 • Grondige studie filosofie van de religie

Titel

 • Masterseminarie: Hannah Arendts 'Thinking'
 • Masterseminarie: emoties en verantwoordelijkheid - teksten uit de hedendaagse moraalfilosofie
 • Masterseminarie: Aesthetics as Philosophy of Perception
 • Masterseminarie: Searles filosofie van sociale instituties
 • Masterseminarie: moraliteit en religie: Hume en de Schotse Verlichting

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Rechtstreekse instroom:

•Academische bachelor in de wijsbegeerte

Instroom via een voorbereidingsprogramma:

De opleiding wijsbegeerte kent twee soorten voorbereidingsprogramma’s.

Een eerste voorbereidingsprogramma verleent aan de houders van een academisch bachelordiploma in een andere studierichting dan de wijsbegeerte toegang tot de masteropleiding in de wijsbegeerte, maar voert niet tot een bijkomend diploma van bachelor in de wijsbegeerte. Het maximum aantal studiepunten bedraagt 90.

Een tweede voorbereidingsprogramma is bestemd voor houders van een academisch masterdiploma in een andere studierichting dan de wijsbegeerte. In dat geval kan het voorbereidingsprogramma in overleg met de studietrajectbegeleider(s) worden gereduceerd tot 66 studiepunten (of minder in functie van de studieprogramma’s die eerder met succes werden gevolgd).

Voorbereidingsprogramma’s worden samengesteld in functie van de kwalificaties van de aanvrager. De aanvragen worden gericht aan de voorzitter van de Onderwijscommissie Wijsbegeerte (prof. L. Braeckmans). Het programma zelf wordt samengesteld in overleg met de studietrajectbegeleiders (de professoren J. Taels en G. Van Eekert).

Vereiste voorkennis

Om de masteropleiding in de wijsbegeerte met succes te kunnen volgen, zijn de kennis en de vaardigheden vereist die eigen zijn aan een houder van het diploma van bachelor in de wijsbegeerte.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course