M.Sc. Applied Geophysics

 • On Campus
 • 24 months
 • EUR270 per Month (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR270 per Month (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • English ( Take IELTS test or Find a course )
University of Bucharest | Bucharest, Romania
Obiectivul major al programului Master in Applied Geophysics este formarea de specialisti care sa stapāneasca competentele necesare īn activitatea de prospectiune si explorare geofizica, si de investigare a cāmpurilor geofizice naturale ale Pamāntului (cāmpul gravitatii, cāmpul geomagnetic, radioactivitatea naturala, seismicitatea naturala). Continutul cursurilor si lucrarilor practice sunt adaptate solicitarilor principalilor angajatori ai absolventilor.

Description

Advertisement

Obiectivul major al programului Master in Applied Geophysics este formarea de specialisti care sa stapâneasca competentele necesare în activitatea de prospectiune si explorare geofizica, si de investigare a câmpurilor geofizice naturale ale Pamântului (câmpul gravitatii, câmpul geomagnetic, radioactivitatea naturala, seismicitatea naturala). Continutul cursurilor si lucrarilor practice sunt adaptate solicitarilor principalilor angajatori ai absolventilor. Se urmareste ca aceasta adaptare la cerintele pietei de forta de munca cu înalta calificare sa reprezinte o constanta a programului de master, prin intermediul unui continuu dialog cu reprezentati ai companiilor si institutiilor interesate.

Competentele specifice ale specializarii oferite de acest program de master se concretizeaza în urmatoarele: cunoasterea avansata si aprofundarea cunostintelor teoretice, cunoasterea metodologiilor actuale de înregistrare, prelucrare si interpretare a datelor geofizice, familiarizarea cu programe automate moderne de prelucrare si modelare, dezvoltarea capacitatii de a proiecta si manageria lucrari de geofizica aplicata, si fundamentala, utilizarea limbii engleze în profesiuni ce utilizeaza Geofizica.

Competentele profesionale obtinute ca urmare a absolvirii programului de Master in Applied Geophysics includ capacitatea de organizare si realizare concreta a studiilor si prospectiunilor geofizice, posibilitatea de a decide tipul prelucrarilor de date in conformitate cu scopurile urmarite. Interpretarea geofizica si dupa caz, geologica, pentru mediu, pentru arheologie, s.a. reprezinta o alta competenta profesionala a absolventului.

Detailed Course Facts

Application deadline September
Tuition fee
 • EUR 270 per month (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 270 per month (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date October
Credits (ECTS) 120 ECTS

The standard unit of study is the semester. The normal load of a semester is conventionally 30 credits. The convention of 30 credits/semester was chosen to adjust to the European Credit Transfer System (ECTS). The credits assess the normal volume of a student's work.

Duration full-time 24 months
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Structura planului de învatamânt este echilibrata, fiind conforma cu obiectivele principale urmarite. În primele doua semestre sunt incluse în principal cursuri dedicate explorarii geofizice a resurselor energetice si minerale, ce pot fi sprijinite de cursuri optionale referitoare la geologia acumularilor de hidrocarburi sau a zacamintelor de minerale solide. Sunt incluse si cursuri importante privind geofizica la scara regionala sau planetara, ce ofera informatii asupra localizarii unor resurse minerale sau explicatii pentru hazarde naturale. Semestrul III este dedicat formarii specialistilor în domeniul geofizicii mediului înconjurator, cursurile incluse tratând aspecte actuale ale investigarii geofizice la mica adâncime (sol, formatiuni geologice neconsolidate, ape subterane) implicate în evidentierea contaminarii si protectiei mediului geologic.

Activitatea didactica se desfasoara sub forma cursurilor (prelegeri sustinute de materiale tiparite sau pe suport electronic) si lucrarilor practice. Se pune accent pe interactivitatea profesor - student masterand si pe dialog pe tematici incluse în programa analitica a cursurilor. Lucrarile practice se deruleaza de câte ori este posibil pe computer, fiind explicate sau utilizate software specializat pentru prelucrare si modelare geofizica. Evaluarea finala pentru fiecare curs este de tip Examen sau Verificare.

Practica de cercetare stiintificasi de întocmire a lucrarii de dizertatie este organizata în semestrul IV, studentii masteranzi dezvoltând mici proiecte de cercetare, individuale sau în grupuri restrânse. Cea mai mare parte a masteranzilor lucreaza în colaborare si sub directa îndrumare a cadrelor didactice în cadrul proiectelor de cercetare largi, cum sunt cele din sistemul PN II si CNCSIS, cu beneficiari sau colaboratori din companii sau institute de cercetare stiintifica. Lucrarea de dizertatie cuprinde toate elementele unei lucrari stiintifice, în care contributia personala a masterandului trebuie sa aiba o pondere de minimum 30%.

Baza materiala a programului ofera posibilitatea formarii unor competente necesare proiectarii, conducerii si evaluarii activitatilor de prospectiune si explorare geofizica, sau a unor studii geofizice specializate, prin utilizarea tehnicilor moderne de prelucrare si interpretare a datelor geofizice, relevante pentru resurse energetice, resurse minerale sau probleme de mediu. Sunt de mentionat în special echipamentele geofizice de teren achizitionate, de ultima generatie (gravimetru, rezistivimetru multielectrod, conductivimetru, magnetometre cu precesie protonica, statii seismice, susceptibilimetru magnetic, s.a.). Facultatea de Geologie si Geofizica dispune de licente de utilizare în scop didactic pentru unele tipuri de software de specialitate utilizate în prezent în industrie.

Profilul profesional al absolventului cuprinde competente de comunicare si relationare legate de capacitatea de a expune coerent o problema de specialitate, capacitatea de a initia programe de cercetare sau explorare, capacitatea de a lucra în echipa si de a lucra independent. Sunt dezvoltate si competente cognitive si practic-aplicative cum ar fi capacitatea de a evalua critic contexte administrative si economico-sociale si de a propune masuri de eficientizare a activitatii; abilitatea de comunicare si cultivare a liberei initiative; capacitate de a elabora o lucrare stiintifica bine argumentata si inovatoare. Sunt dezvoltate atitudini si deprinderi ce vizeaza abilitatea de a utiliza cunostintele si capacitatile dezvoltate, abilitatea de a promova dialogul interdisciplinar, atitudinea orientata catre asumarea responsabilitatii si performanta.

Absolventii pot profesa în domenii ale industriei extractive de hidrocarburi sau de minereuri, cum ar fi: prospectiunea si explorarea pentru hidrocarburi; prospectiunea pentru minereuri sau substante nemetallifere; investigarea si monitorizarea geofizica în probleme de mediu; investigarea geofizica în probleme de alimentari cu apa; investigarea geofizica în geotehnica; investigarea geofizica în arheologie. De asemenea, sunt frecvent încadrati în institutii de cercetare de elita sau îsi continua studiile la nivel doctoral.

English Language Requirements

Take IELTS test

Requirements

Following Romania’s adhering to the European Union and in accordance with Law 316 from July 12, 2006, the citizens from the European Union as well as the citizens from the Swiss Confederation and the European Economic Region may study at Romanian Higher Education Institutions in the same conditions as Romanian students do, that is :
 • They have to pass an entrance examination for all study levels ( Bachelor, Master, PhD), at the same dates and the same subjects as Romanian students.
 • The study fees are the same as for Romanian students, to be paid in Romanian currency (Ron). The fees may be updated every year.
 • The admission sessions usually are in July for Bachelor studies and in September for Master and PhD studies.
 • The exact examination data are available at every faculty of the university (they might differ slightly from one faculty to another).

In order to register for the entrance examination at any of the faculties of the University of Bucharest, the file must contain the following documents:

 • Certificate of equivalence of study documents
 • High school diploma + school records, in original and endorsed copies
 • Birth certificate, endorsed copy
 • Health certificate
 • Three photos size ¾
 • Passport or any other ID, in copy
 • Proof of payment for the examination taxes

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

University of Bucharest, Romania

Romania The University of Bucharest is a leading academic centre and a significant point of reference in society, and it adheres to the principles of academic integrity and critical thinking. The University is one the leading higher education institutions in Romania and South-East Europe by actively contributing through research and teaching to the development and use of knowledge.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course