M.Sc. Biologie: Biodiversiteit, Behoud en Herstel

 • On Campus
 • 24 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
Biologie is een fundamenteel wetenschappelijke opleiding waarin de klemtoon ligt op het formuleren van vraagstellingen en het testen van hypothesen aan de hand van observaties en experimenten in veld- en laboratoriumomstandigheden. Je wordt dan ook actief betrokken bij het lopende onderzoek in de verschillende onderzoeksgroepen, welke van de afstudeerrichtingen je ook kiest.

Description

Advertisement

Biologie is een fundamenteel wetenschappelijke opleiding waarin de klemtoon ligt op het formuleren van vraagstellingen en het testen van hypothesen aan de hand van observaties en experimenten in veld- en laboratoriumomstandigheden. Je wordt dan ook actief betrokken bij het lopende onderzoek in de verschillende onderzoeksgroepen, welke van de vier afstudeerrichtingen je ook kiest. Elk van de afstudeerrichtingen steunt op de expertise van meerdere gespecialiseerde onderzoeksgroepen binnen het Departement Biologie. Sinds 2010-2011 wordt een nieuwe, vierde afstudeerrichting ingericht: biodiversity: conservation and restoration / biodiversiteit: behoud en herstel.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in het Engels en in het Nederlands. De klemtoon ligt op de globale biodiversiteitscrisis. Je maakt er kennis met de oorzaken en gevolgen van het huidig wereldwijd verlies aan planten- en diersoorten, en met de theorie en de praktijk van het management van bedreigde soorten en het behoud en herstel van habitats. Je doet een stage bij een externe organisatie actief op gebied van conservation/restoration. Maatschappelijke aspecten zoals beleid, wetgeving en internationale verdragen, komen eveneens aan bod.

Deze afstudeerrichting is zowel bedoeld voor nederlandstalige studenten die een internationale opleiding willen volgen, als voor buitenlandse anderstalige studenten.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 120 ECTS
Duration full-time 24 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Waarheen?

Biologie heeft heel wat raakvlakken met de samenleving. De tewerkstelling van ­biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht. Een eerste belangrijke tewerk­stellingssector (> 40% van de afgestudeerden) is het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit of andere instellingen (bv. natuur­wetenschappelijke instituten, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Zoo...). Een ­onderzoekscarrière start meestal met een doctoraat, waar je aan werkt via een aanstelling als universitair assistent, doctoraatsbursaal of projectmedewerker. Een volledige academische loopbaan is weggelegd voor een beperkt aantal excellente onderzoekers.

In de privé-sector zijn er heel wat mogelijkheden in Research & Development (vaak na eerst een doctoraat gemaakt te hebben) en in marketing, o. a. in de medische, farmaceutische en biotechnologische sectoren en in industriële laboratoria. Er is ook veel vraag naar biologen bij de overheid (federaal, gewest, provincie, gemeente), bij natuurverenigingen, in studiecentra en adviesbureaus, in het bijzonder in de milieusector. Ongeveer een vijfde van de biologen wordt leraar in het secundair en hoger onderwijs.

Om je beter te kunnen voorbereiden op een bepaald beroepsprofiel, kies je tijdens de opleiding ook voor een van de opties (onderwijs, ondernemerschap, onderzoek), naast je inhoudelijke afstudeerrichting (uitzondering: de afstudeerrichting biodiversity: conservation and restoration / biodiversiteit: behoud en herstel, heeft geen opties).

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

De masteropleiding biologie richt zich in de eerste plaats tot bachelors biologie. Sommige verwante bachelors (zie hieronder) kunnen ook rechtstreeks instromen in bepaalde afstudeerrichtingen, mits een aanpassing van hun vakkenpakket om eventuele hiaten in de biologische kennis aan te vullen. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds in de bacheloropleiding verworven kennis. Studenten van andere bacheloropleidingen kunnen eventueel instromen via een voorbereidingsprogramma, dat dan op maat wordt gemaakt en ervoor moet zorgen dat ze over een goede biologische basiskennis beschikken bij de start van de masteropleiding.

Rechtstreekse instroom: bachelor in de biologie

Taaltoelatingsvoorwaarden voor de engelstalige variant van deze opleiding (biodiversity: conservation and restoration): kandidaat-studenten met een diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit kunnen zich zonder taaltoelatingsvoorwaarden inschrijven. Kandidaat-studenten met een diploma uitgereikt buiten de Vlaamse gemeenschap dienen hun Engelse taalbekwaamheid te bewijzen om toegelaten te worden tot biodiversity: conservation and restoration.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course