Literatuurwetenschappen, M.A.

 • Application Deadline
 • 12 months
  Duration
 • Tuition
  610
  Tuition (Year)
  610
  Tuition (Year)
 • Dutch
  Language
,
De master na master Literatuurwetenschappen is een interuniversitaire gespecialiseerde derde-cyclus-opleiding die de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden zoals die op het niveau van de bachelor en van de initiële master worden behandeld, uitdiept en de deskundigheid terzake verhoogt.
 • Overview
 • Programme outline
 • Key facts
 • Admission requirements
 • Fees and funding

About

De master in de literatuurwetenschappen is een interuniversitaire, gespecialiseerde derdecyclusopleiding die de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden, zoals die op het niveau van de bachelor- en de initiële masteropleiding worden behandeld, verder uitdiept en de deskundigheid verhoogt.

De opleiding bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, waarbij enige nadruk wordt gelegd op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd leer je een aantal gevorderde praktische vaardigheden, zowel met betrekking tot het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Ook het professioneel aanwenden van theoretische kennis binnen het brede culturele veld krijgt aandacht.

Programme Structure

Semester 1

 • Blok 1

Gevorderd referentiekader, Week 1-6, 2 plichtvakken, 8 sp. (brugmodules)

 • Blok 2

Regulierevakken, Week 7-13, 3 vakken, 18 sp.

Semester 2

 • Blok 3

Internationaal plichtvak, Week 14-20, 1 vak, 8 sp. Individuele masterproef

 • Blok 4

Corpusvak, Week 21-26, 1 vak, 6 sp.

Blok 1 - Gevorderd Referentiekader

Alle studenten dienen de beide opleidingsonderdelen in dit blok te volgen: op deze manier verzekert de opleiding een solide gedeeld referentiekader voor alle deelnemers.

 • Vergelijkende literatuurwetenschap (4 sp.)
 • Theoretische literatuurwetenschap (4 sp.)

Blok 2 - Reguliere Vakken

De opleidingsonderdelen in deze groep zijn gewijd aan een welbepaald deelaspect van de hedendaagse literatuurwetenschap. De studenten dienen 3 reguliere vakken te kiezen uit het aanbod. Afhankelijk van het aantal studenten kan besloten worden bepaalde vakken niet aan te bieden.

 • Literaire institutionalisering: canonisering en genre-problematiek
 • Boekgeschiedenis (6 sp.)
 • Postkoloniale literatuur (6 sp.)
 • Theorie van de poëzie (6 sp.)
 • Vroegmoderne fictieliteratuur (6 sp.)
 • Historiografie van de literatuur en de literatuurwetenschap
 • Literatuur van de Middeleeuwen (6 sp.)
 • Tekststudie
 • Genetische literatuurstudie (6 sp.)
 • Literatuur en psychoanalyse (6 sp.)

Blok 3 - Internationaal Plichtvak

De studenten volgen een bijzonder plichtvak gedoceerd door een internationaal gerenommeerd expert ter zake. Gastprofessoren in vorige edities waren: Prof. Marjorie Perloff (Stanford University), Prof. Vincent Jouve (Université de Reims), Prof. Catherine Belsey (Cardiff University), Prof. Jean-Michel Rabaté (University of Pennsylvania), Prof. Thomas Pfau (Duke University), Prof. Monika Fludernik (Freiburg) en Prof. Jonathan Culler (Cornell University). De hoofdmoot van dit vak wordt aangeboden als een blokseminarie (een beperkt aantal sessies gespreid over één of twee weken), bij uitgesproken voorkeur in samenwerking met internationale partnerprogrammas. Ter voorbereiding van het seminarie worden lectuur- en discussieseminaries over de materie in kwestie georganiseerd.

Blok 4 - Corpusvak

In deze opleidingsonderdelen wordt een bepaald corpus teksten (uit een bepaalde periode, van één auteur of uit één beweging. . .) onder begeleiding van een (team) expert(en) terzake grondig bestudeerd. De nadruk ligt hierbij op zelfwerkzaamheid van de studenten; het aandeel eigenlijke contacturen is beperkt. De studenten kiezen 1 vak uit het aanbod:

 • De experimentele roman (6 sp.)
 • De verhalencyclus (6 sp.)
 • Kafka & theory (6 sp.)

Masterproef

De masterproef (20 sp) geldt als sluitstuk van de opleiding. De studenten schrijven een wetenschappelijk werk op basis van eigen onderzoek onder begeleiding van een expert terzake van een van de deelnemende instellingen.

Detailed Programme Facts

  • Starting in

    Apply until:

   • International

   • EEA

  Always verify the dates on the programme website.

 • Credits
  60 ECTS
 • Duration full-time 12 months
 • Languages
  • Dutch
 • Delivery mode
  On Campus
 • Educational variant Full-time

Academic Requirements

De opleiding richt zich tot studenten die expertise willen verwerven in de hedendaagse literatuurwetenschap. Hoewel het studieprogramma een eigen finaliteit heeft, kunnen voornamelijk studenten die een doctoraat in de literatuurwetenschap willen behalen in dit programma belangrijke kennis en vaardigheden opdoen.

Tuition Fee Per Year

 • EUR 610 International
 • EUR 610 EU/EEA
The Global Study Awards: Expand Your Horizons

The award recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students as well as promoting intercultural understanding and tolerance. Successful candidates will receive up to £10,000 to be applied toward the cost of tuition fees.

Testimonial Registration Module

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Enter your qualifications