Study Chemistry in Belgium

Study Chemistry in Belgium

Studying Chemistry

Chemistry is part of physical science and studies composition, properties, structure and changes that matter goes through. Graduates of chemistry degrees develop skills that lead them to employment in engineering, science, toxicology, pharma and other fields. They may work as analytical chemists, engineers, researchers or healthcare scientists.

Read more about studying Chemistry

Studying in Belgium

The Kingdom of Belgium (Dutch: Koninkrijk België; French: Royaume de Belgique; German: Königreich Belgien) is a country in northwest Europe bordered by the Netherlands, Germany, Luxembourg and France and is one of the founding and core members of the European Union.

Read more about studying in Belgium

Testimonial Registration Module

12 Chemistry Master's degrees in Belgium

M.Sc. Chemistry

The Master in Chemistry is a two-year (120 ECTS) advanced study in chemistry organised by the Vrije Universiteit Brussel, a Flemish university located in Brussels, Belgium. This Vrije Universiteit Brussel (VUB) MSc programme combines the expertise in the different research domains of both the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and Ghent University (UGent).

Faculty of Science and Bio-engineering Sciences
M.Sc. Chemicals and Materials Engineering

This Master in Chemical and Materials Engineering, University of Liège offers an engineer in chemical and in materials sciences a large range of careers: the design of new installations in engineering and design departments, the construction and starting up of new factories, exploitation of production workshops and, increasingly, research and development work. In effect the chemical and para-chemical industries devote a greater percentage of their turnover to research than every other industry.

Faculty of Applied Sciences
M.Sc. Industriële Wetenschappen: Biochemie

Je diept je chemische kennis verder uit en sleutelt aan je onderzoeksvaardigheden. Je bereidt je voor op een leidinggevende functie in een bedrijf of een researchlaboratorium. In het masterjaar wordt bovendien de praktijk heel belangrijk met een masterproef. Want modellen en ideeën zijn wel leuk, maar ze veranderen de wereld niet. Daarvoor moet je ze in de praktijk brengen.

Faculty of Applied Engineering
M.Sc. Chemie

De chemische industrie is in het Antwerpse (en daarbuiten) zeer goed vertegenwoordigd. Antwerpen is immers de tweede grootste (petro)chemiecluster ter wereld, na Houston (USA). Zowel grote multinationals als kleine en middelgrote ondernemingen hebben vele chemici in dienst. Na hun opleiding vinden de meeste afgestudeerde chemici vrij snel een interessante baan: in een van deze bedrijven, maar uiteraard ook in andere sectoren (zie verder).

Faculty of Science
Master Bioengineering : Chemistry and Bioindustries

This Master’s degree deals with essential aspects of the transformation and enhancement of plant, animal and microbial living matter. Chemical, biological and engineering sciences and techniques are closely associated throughout this training.

Bio-engineering
M.Sc. Biochemie en Biotechnologie

Dat de biochemie in brede zin de basis vormt voor de ontwikkelingen in de biotechnologie en de ‘genetische modificaties’ is evident. Het domein is echter zeer breed op theoretisch en technisch vlak waardoor specialisatie noodzakelijk wordt. Onze opleiding sluit onmiddellijk aan bij de meest recente ontwikkelingen in moleculaire celbiologie, genoom- en proteoomanalyse en bio-informatica , toegepast op mens, dier, plant, bacteriën, virussen etc.. Naast een grondige theoretische vorming krijg je ook een degelijke praktische opleiding zowel in het laboratorium als op de computer. Een degelijk programma, actief onderwijs, vlot contact tussen academisch personeel en studenten kenmerken de opleiding biochemie en biotechnologie aan de Universiteit Antwerpen.

Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences
M.Sc. Chemistry

Are you looking for a career as an academic or industrial chemist? If so, your search stops here. Aiming to train the next generation of researchers, KU Leuven's MSc in Chemistry puts the globally recognized expertise and authority of its twenty-nine professors and their four research divisions at your disposal.

Faculty of Science
Master Biochemistry and Molecular and Cell Biology

How many genes do we carry? What factors determine how trees grow? Are all micro-organisms pathogenic? Should GMOs be feared? Can we cure cancer by studying the zebrafish? How are new antibiotics created? How can the evolution of living beings be explained?

Faculty of Sciences